Özkan TAN

Doğalgazla Isınmaya Son, Elektrikli Visak Isıtıcı Üretildi

2013 yılında Yalova’nın Armutlu ilçesinde ikamet eden emekli bir öğretmen olan Nurettin Çarpık ve bir Kimyager olan Cengiz Dev yeni nesil bir ısıtıcı tasarlamayı düşündüler.Bu düşüncenin sonunda VİSAK ısıtıcı adında yeni bir ısıtıcı geliştirdiler.

VİSAK Isıtıcı (Viskoz Akışlı Isıtıcı) yeni bir buluştur.

Buluşun özü 100-150 W elektrik enerjisi tüketerek bir odanın bu günün şartlarıyla ayda maksimum 18 TL’ye ısıtılması temeline dayanmaktadır.

Isıtıcı özellikle fakir, fukara, öğrenciler, memurlar, emekliler ve çocuklu aileler için tasarlanmıştır.

TÜİK’in 2012 verilerine göre, Türkiye’de hane halkı sayısı 19 milyon 842 bin 850′dir.Bu rakamlara işyerleri dahil değildir.Aynı istatistiğe göre ortalama hane halkı büyüklüğü ise 3,7.Türkiye’de hanelerin %41’inde katı yakıtlı soba kullanılmaktadır.Diğer hanelerde ise en yaygın kullanılan yakıt doğal gaz’dır.Türkiye’nin yıllık doğal gaz ithalatı yaklaşık 48 milyar metre küp olup bunun %25′i evlerde kullanılmaktadır.Buluşumuz 100-150 W elektrik enerjisi tüketerek bir odanın bu günün şartlarıyla ayda maks. 18 TL’ye ısıtılması temeline dayanmaktadır.Nihai hedefimiz günde 24 saat üzerinden 2+1 odalı bir evi ayda 50 TL ve 3+1 odalı bir evi ayda 60 TL’ye ısıtmaktır.

Buluşumuzun piyasada herhangi bir rakibi bulunmamaktadır.Buluşumuz benzersiz olup en düşük enerji tüketimine sahip, en ekonomik ısıtıcıdır.Seri üretimi çok basit ve katma değeri yüksektir.Buluşumuz Maliye Bakanlığının açıkladığı kriterlere göre %50 gelir vergisinden muaf olacaktır.Buluşumuzun Türkiye’deki tüm hanelere uygulanma imkanı vardır.Buluşumuzun teknolojik çıkış noktası TÜBİTAK’ın Ar-Ge desteklerine konu olacak özelliktedir.Kullanıcı gerekli sair harcamaları yaptığı taktirde kullanıcının ısınma masrafı ’0′TL (sıfır) olabilir.

Doğalgaz ve kombi Marmara Bölgesi’nde en sık kullanılan ısıtma sistemi iken, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu’da ise çoğunlukla katı yakıtlı soba kullanılmaktadır.Kömür fiyatları 350 – 650 TL/ton arasında değişmektedir.1 m3 doğalgazın fiyatı yaklaşık 74 kuruştur.1 kW elektriğin fiyatı yaklaşık 25 kuruştur.Konvansiyonel elektrikli ısıtıcılar 2000 W elektrik tüketir.Buluşumuzla günde 24 saat üzerinden 2+1 odalı bir evi ayda 50 TL ve 3+1 odalı bir evi ayda 60 TL’ye ısıtmak mümkündür.Buluşumuz : Katı atık üretmez, hava kirliliğine sebep olmaz.Yangın, zehirlenme gibi tehlikelere sebep olmaz.Küçük çocuklu evlere uygundur.Bacadan ısı kaybı olmaz.İstendiği anda düğmesine basarak ısıtmaya başlar, zaman harcamaz.Ustalık gerektirmez.Doğalgaz bulunmayan her yerde kullanılabilinir.Hiç bir montaj kısıtlaması yoktur.Elektromanyetik radyasyon yaymaz.Baş ağrısı, halsizlik, isteksizlik ve yorgunluğa sebep olmaz, kanseri tetiklemez.IR ısıtıcılar gibi göz ve cilde zarar vermez.

Buluşumuza ait rakipleri sınıflayıp bir karşılaştırma yapmak gerekirse :

Buluşumuzun teknik açıdan bir rakibi bulunmamaktadır.Buluşumuz konvansiyonel bir teknolojiye sahip değildir.

Buluşumuzun enerji tüketimi açısından bir rakibi bulunmamaktadır.Buluşumuz en az enerji tüketimine sahiptir.

Buluşumuzun işletme maliyeti açısından bir rakibi bulunmamaktadır.Buluşumuz en ucuz ısıtma teknolojisidir.

Buluşumuzun çevre dostu teknolojisi açısından rakibi bulunmamaktadır.Buluşumuz en çevreci üründür.

Fikrimizi teorik safhada olgulaştırdıktan sonra fikrimizi test etmek için küçük kapasiteli bir prototip yaptık.Fikre esas pilot ısıtıcının (FS01) tasarlanması 3 ay sürdü. Fikre esas pilot ısıtıcının (FS01) imalatı bir mahalle arası tornacısında 1 hafta sürdü.Isıtıcıya motor tedarik etmek ekonomik sebeplerden dolayı 2 ayımızı aldı.Testlere imal edilen pilot ısıtıcı ile başlandı.Pilot ısıtıcı ile fikre esas kimyasallar, miktarları v.b hususlar yüzlerce saatin üzerinde test edildi.Her test sonucu kaydedildi (rapor,fotoğraf, video).Her test’ten elde edilen sonuçlar titizlikle bilimsel olarak değerlendirildi.FS 01 pilot ısıtıcının çalıştığı kanıtlandı.Pilot ısıtıcı ile 161 C dereceye ulaşıldı.FS 01 pilot ısıtıcı ile 100-150 W enerji harcayarak bir odanın ısıtılabileceği ispatlandı.FS 01 Isıtıcıda %100 verim elde edildi.FS 01 ısıtıcıdan elde edilen veriler FS 02 ısıtıcının tasarımına esas oldu.FS 01 pilot ısıtıcıdan aldığımız veriler ve edindiğimiz tecrübe ile FS 02 ısıtıcımızı tasarladık.Şu anda FS 02 ısıtıcımızı imal etmek için para biriktiriyoruz.FS 02 ısıtıcı daha büyük olacak.Isıtıcı bir yağ ceketine sahip olacak.Isıtıcı yağ ceketine radyatör bağlanabilecek.FS 02 ısıtıcı ilave standart aksesuarlarla merkezi ısıtma sistemine bağlanabilecek.FS02 ısıtıcı ile maksimum 220-250 C derece elde edilebilecek ve 100 C dereceye 3 dakikada ulaşılabilecektir.Nihai hedefimiz “0” enerji tüketimi ile bir evi ısıtmaktır.

Buluşumuz için T.C Türk Patent Enstitüsüne 09.01.2014 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Başvuru Evrak No : 2014-G-8267

Dosya No : 2014/00255

Şu anda ısıtıcının seri üretimine başlanabilmesi için yatırımcı arayışları sürmektedir.

Cengiz Dev İletişim: cngzdev@gmail.com

Leave a Reply


* iş fikirleri .          * çiğ köfte bayilik verenler .         * bayilik veren firmalar .          * başarı hikayeleri .